Nejstarší specializované knihkupectví SF&F.

Jacq Christian

Aféra Tutanchamon ant.

Aféra Tutanchamon ant.

Jacq Christian

Stav: Jako nová

Román o dramatických osudech hrobky egyptského faraona, objevené archeologem - amatérem v Údolí králů.
Howard Carter, původně malíř zvířat, zasvětil celý svůj život coby egyptolog-samouk archeologickým výzkumům v Egyptě, v Údolí králů. Tam se mu, za podpory miliardáře a mecenáše lorda Carnarvona, podaří nalézt sarkofág faraona Tutanchamona, úžasný objev závratné krásy a neuvěřitelného bohatství. Autor výstižně popisuje dlouholetou a nelehkou Carterovu cestu k tomuto vyvrcholení, které mu však nakonec přineslo místo uznání pouze únavu a hořkost. Významný francouzský romanopisec a historik přibližuje čtenářům jeden z nejproslulejších archeologických objevů 20. století a jeho hrdinu způsobem sobě vlastním: zasvěceně, barvitě a čtivě.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie
Knihy > ANTIKVARIÁT

Cena: 120,00 Kč


Bohyně ticha ant.

Bohyně ticha ant.

Jacq Christian

Stav: Jako nová

Druhá část čtyřdílné historické série Světelný kámen o posvátné starověké vesnici v Thébách.
Rozvíjejí se další osudy obyvatel Místa pravdy; ve středu dění stojí mistr stavitel Nefer Mlčenlivý a jeho žena Clara, vědma s léčitelskými schopnostmi. Po Ramsesu Velikém nastupuje faraon Merenptah, za jehož vlády po počáteční nejistotě nastává desetileté období zdánlivého klidu. Kniha končí Merenptahovou smrtí a předzvěstí příštích bojů o trůn mezi jeho synem a vnukem. Zajímavé nahlédnutí do starého Egypta od renomovaného francouzského spisovatele a historika.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie
Knihy > ANTIKVARIÁT

Cena: 100,00 Kč


Královna svobody KOMPLET 1-3 ant.

Královna svobody KOMPLET 1-3 ant.

Jacq Christian

Stav: Všechny jako nové

1. - Říše temnot: Historický román o thébské královně, která se ve starověku postavila na obranu Egypta proti okupantům.
Egypt je pod nadvládou krutých Hyksósů, pouze Théby jsou dosud svobodné. V této těžké době vládu po své matce převzala odvážná princezna Ahotep a její milovaný choť Seqen, který, ač neurozený, se po jejím boku stal faraonem. Královský pár se rozhodne svést rozhodující nelítostnou bitvu proti nepřátelům. Bitva je vítězná, Seqen v ní však zahyne a svobodu v Thébách musí hájit sama Ahotep, než doroste její malý syn - budoucí faraon. Další historický román francouzského egyptologa se navrací do tzv. druhého přechodného období Egypta, kdy téměř celou říši ovládla barbarská vojska z Asie.

2. - Válka korun: Hyksonští barbaři, kteří ovládli Egypt, netuší, že jejich moc je ohrožena. Díky krásné a odvážné královně Ahotep a jejímu manželovi faraonu Seqenovi vznikla u Théb tajná vojenská základna, kde se připravovali vojáci, vyráběla se válečná výstroj i lodě. Konečně nastává tolik očekávaná chvíle, kdy armáda vytáhne do boje. Prozíravá královna nejprve z jihu odvrátí útok Núbijců, pak vojsko vedené jejím a Sequenovým synem, faraonem Kamesem, zamíří na sever. Zdá se, že je nic nezastaví...

3. - Ohnivý meč: Již podruhé vládne v Thébách jako regentka nezlomná královna Ahotep, nevzdávající se ani po smrti manžela a staršího syna svého snu o osvobození a znovusjednocení Egypta, jehož severní a část středního území se stále ještě nachází pod nadvládou Hyksósů. Mladšího syna Amoseho, korunovaného již v deseti letech na faraona, vychovává v duchu ideálů svobody a spravedlivého boje. Je nucena čelit dezercím vojáků, dezinformacím nepřítele i obavám z intrik dosud neodhaleného špiona. Obě nepřátelské strany zatím vyčkávají, střeží své dobyté pozice a nespěchají s ofenzivou. Thébané rozšiřují a zkvalitňují svou výzbroj, podaří se jim získat podporu krétského království a mohou těžit i z oslabení okupantů. Jejich stárnoucí a nemocný císař již není schopen zvládnout rostoucí rivalitu mezi velitelem armády a vrchním strážcem pokladu. V hyksóském hlavním městě Avarisu se nakonec odehraje rozhodující bitva egyptského vojska v čele s dospělým Amosem a Ahotep.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie
Knihy > ANTIKVARIÁT

Cena: 500,00 Kč
Díl: 1-3


Místo pravdy ant.

Místo pravdy ant.

Jacq Christian

Stav: Jako nová

Poslední část čtyřdílného historického cyklu o osudech obyvatel Místa pravdy, vesnice ve starověkých Thébách.
Ve vesnici i v celých Thébách panuje napětí a neklid, říše je dosud bez vladaře. Královna-regentka Tausert se snaží udržet mír, který je však narušován neustálými intrikami. Do popředí vystupuje postava Paneba Ohniváka, nového mistra stavitele po zavražděném Neferu Mlčenlivém. Paneb nakonec, ač v ohrožení vlastního života, odhalí zrádce a mistrova vraha, na trůn usedne Ramses III. a do Místa pravdy se navrátí klid na uměleckou práci a obnoví se zázračná moc Světelného kamene. I Paneb nalezne své osobní štěstí - lásku krásné Tyrkys.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie
Knihy > ANTIKVARIÁT

Cena: 100,00 Kč


Mnich a Mistr ant.

Mnich a Mistr ant.

Jacq Christian

Stav: Jako nová

Dva příslušníci francouzského hnutí odporu, lékař a mistr zednářské lóže Francois Branier a benediktýnský mnich bratr Benoit, stojí proti sobě v tajemné pevnosti, kde jim zvláštní komando podléhající Himmlerovi má vyrvat jejich tajemství. Oba mohou přežít, jen když dokážou překlenout své rozpory.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie
Knihy > ANTIKVARIÁT

Cena: 85,00 Kč


Ohnivý meč ant.

Ohnivý meč ant.

Jacq Christian

Stav: Jako nová

Již podruhé vládne v Thébách jako regentka nezlomná královna Ahotep, nevzdávající se ani po smrti manžela a staršího syna svého snu o osvobození a znovusjednocení Egypta, jehož severní a část středního území se stále ještě nachází pod nadvládou Hyksósů. Mladšího syna Amoseho, korunovaného již v deseti letech na faraona, vychovává v duchu ideálů svobody a spravedlivého boje. Je nucena čelit dezercím vojáků, dezinformacím nepřítele i obavám z intrik dosud neodhaleného špiona. Obě nepřátelské strany zatím vyčkávají, střeží své dobyté pozice a nespěchají s ofenzivou. Thébané rozšiřují a zkvalitňují svou výzbroj, podaří se jim získat podporu krétského království a mohou těžit i z oslabení okupantů. Jejich stárnoucí a nemocný císař již není schopen zvládnout rostoucí rivalitu mezi velitelem armády a vrchním strážcem pokladu. V hyksóském hlavním městě Avarisu se nakonec odehraje rozhodující bitva egyptského vojska v čele s dospělým Amosem a Ahotep.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie
Knihy > ANTIKVARIÁT

Cena: 120,00 Kč
Díl: 3


Pod západní akácií ant.

Pod západní akácií ant.

Jacq Christian

Stav: Jako nová

Poslední díl pentalogie ze starověkého Egypta o životě faraóna Ramsese II. je zasvěcen závěrečnému období jeho života.
Autor líčí poslední údobí Ramsesovy vlády a životních osudů: sňatek s chetitskou princeznou, diplomatické jednání o míru provázené intrikami nepřátel, Ramsesovu božskou moc i lidskou moudrost až k závěrečnému dni jeho života ve věku osmdesáti devíti let. Díky autorovým odborným znalostem a vypravěčskému nadání je román velmi zajímavým a intimním pohledem do tajemného světa egyptské starověké civilizace   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie
Knihy > ANTIKVARIÁT

Cena: 100,00 Kč


Syn světla ant.

Syn světla ant.

Jacq Christian

Stav: Vynikající

Když se hovoří o velikosti starého Egypta, vybaví se okamžitě každému jméno Ramses. Faraon, který panoval více než 60 let. V tuto chvíli má Ramses teprve 14 let. Jeho otec Setchi, faraon uctívaný a vážený svým lidem, dokázal vybudovat z Egypta nejmocnější a všemi nepřáteli tolerovanou říši. Kdo však nastoupí po něm ? Jeho starší bratr Šenar, který je lstivý a vypočítavý, nebo Ramses, prudký a vášnivý? Setci začne do nejvyšší funkce tajně zasvěcovat svého mladšího syna. Klade mu různé úkly, aby ho vyzkoušel a připravil na tvěrdé vládnutí množí se zkoušky a nástrahy ze strany jeho staršího bratra. Musí se rozhodnout, která bude dívka jeho srdce a s blížící se korunovací musí odolávat stále horším intrikám jeho bratra. V tomot nelehkém úkolu ho podpoří jeho přátelé : Mojžíš, Setaua a Ameni...
  více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie
Knihy > ANTIKVARIÁT

Cena: 120,00 Kč


Tutanchamon - Poslední tajemství ant.

Tutanchamon - Poslední tajemství ant.

Jacq Christian

Román známého francouzského egyptologa, jehož odborné knihy i beletristické práce byly přeloženy do mnoha jazyků, nás vrací do atmosféry Káhiry na počátku padesátých let, do konce vlády krále Farúka a prvních dnů Násirova režimu. Se znalostí faktů staroegyptské historie i reálií moderního Egypta autor přibližuje barvitý svět města na Nilu a na jeho pozadí se odvíjí napínavý příběh newyorského advokáta Marka Wildera, který hledá záhadné Tutanchamonovy papyry. Kniha upoutá napětím, zápletkami plnými zvratů a také osudovou láskou, prodchnutou vášnivým citem. V dramatickém příběhu se čtenář seznámí rovněž s poklady Káhirského muzea a zavítá do oblasti Luxoru, kde jsou soustředěny nejvýznamnější egyptské památky.

Stav: velmi dobrý   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie
Knihy > ANTIKVARIÁT

Cena: 120,00 Kč


Usirova tajemství I. - Strom života ant.

Usirova tajemství I. - Strom života ant.

Jacq Christian

Stav: Jako nová

V srdci abydonského chrámu hyne akácie vyrůstající z hrobu boha Usira, aby zvěstovala jeho znovuzrození. Velký faraon Senvosret III. zahájí boj proti neviditelnému nepříteli, jenž se snaží přivést Egypt do záhuby, neví však, že v nejbližším okolí se skrývá zrádce toužící po moci, který neváhal zaprodat se temným silám. Současně je unesen písařský učedník Iker, pronásledovaný pocitem, že jím někdo manipuluje a že kráčí po cestě, jejíž cíl nezná. Netuší, že jeho život je v sázce. Podaří se Ikerovi a Senvosretovi, slabému a mocnému, nevinnému a moudrému, zabránit Usirovi, aby tentokrát zemřel naposled?
Za Ikerovým usilovným hledáním pravdy a bojem Senvosreta III. proti silám zla můžeme sledovat magickou a fascinující historii starého Egypta, který už nenávratně zanikl.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie
Knihy > ANTIKVARIÁT

Cena: 100,00 Kč


Usirova tajemství II. - Spiknutí zla ant.

Usirova tajemství II. - Spiknutí zla ant.

Jacq Christian

Stav: Jako nová

Ve druhé části cyklu ze starověkého Egypta se faraon Senvosret III. snaží zabránit nebezpečnému spiknutí, které ohrožuje trůn i říši. "Strom života" čili posvátná akácie v Abydu stále chřadne a faraon se rozhodne na její záchranu a počest boha Usira postavit novou pyramidu. Jeho plány jsou neustále mařeny temným Zvěstovatelem, nebezpečné protivníky má i přímo na dvoře královském. Jen mladý písař Iker se z faraonova protivníka stane jeho adoptivním synem. A je to právě Iker, který nakonec opouští Memfidu a svou lásku, aby se vetřel do Zvěstovatelova společenství a posloužil tak faraonovi. Musí podstoupit těžkou zkoušku a jeho osud je nejistý.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie
Knihy > ANTIKVARIÁT

Cena: 120,00 Kč


Usirova tajemství KOMPLET 1-3 ant.

Usirova tajemství KOMPLET 1-3 ant.

Jacq Christian

Stav: všechny jako nové

1. - Strom života: V srdci abydonského chrámu hyne akácie vyrůstající z hrobu boha Usira, aby zvěstovala jeho znovuzrození. Velký faraon Senvosret III. zahájí boj proti neviditelnému nepříteli, jenž se snaží přivést Egypt do záhuby, neví však, že v nejbližším okolí se skrývá zrádce toužící po moci, který neváhal zaprodat se temným silám. Současně je unesen písařský učedník Iker, pronásledovaný pocitem, že jím někdo manipuluje a že kráčí po cestě, jejíž cíl nezná. Netuší, že jeho život je v sázce. Podaří se Ikerovi a Senvosretovi, slabému a mocnému, nevinnému a moudrému, zabránit Usirovi, aby tentokrát zemřel naposled?
Za Ikerovým usilovným hledáním pravdy a bojem Senvosreta III. proti silám zla můžeme sledovat magickou a fascinující historii starého Egypta, který už nenávratně zanikl.

2. - Spiknutí zla: Ve druhé části cyklu ze starověkého Egypta se faraon Senvosret III. snaží zabránit nebezpečnému spiknutí, které ohrožuje trůn i říši. "Strom života" čili posvátná akácie v Abydu stále chřadne a faraon se rozhodne na její záchranu a počest boha Usira postavit novou pyramidu. Jeho plány jsou neustále mařeny temným Zvěstovatelem, nebezpečné protivníky má i přímo na dvoře královském. Jen mladý písař Iker se z faraonova protivníka stane jeho adoptivním synem. A je to právě Iker, který nakonec opouští Memfidu a svou lásku, aby se vetřel do Zvěstovatelova společenství a posloužil tak faraonovi. Musí podstoupit těžkou zkoušku a jeho osud je nejistý. Známý archeolog a romanopisec před námi opět odhaluje něco ze starověkých egyptských tajemství

3. - Ohnivá cesta   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie
Knihy > ANTIKVARIÁT

Cena: 500,00 Kč
Díl: 1-3


Válka korun ant.

Válka korun ant.

Jacq Christian

Stav: Jako nová

Hyksonští barbaři, kteří ovládli Egypt, netuší, že jejich moc je ohrožena. Díky krásné a odvážné královně Ahotep a jejímu manželovi faraonu Seqenovi vznikla u Théb tajná vojenská základna, kde se připravovali vojáci, vyráběla se válečná výstroj i lodě. Konečně nastává tolik očekávaná chvíle, kdy armáda vytáhne do boje. Prozíravá královna nejprve z jihu odvrátí útok Núbijců, pak vojsko vedené jejím a Sequenovým synem, faraonem Kamesem, zamíří na sever. Zdá se, že je nic nezastaví...   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie
Knihy > ANTIKVARIÁT

Cena: 100,00 Kč


Vyloupená pyramida ant.

Vyloupená pyramida ant.

Jacq Christian

Stav: Jako nová

První díl trilogie Egyptský soudce, vracející se do doby starověkého Egypta za vlády Ramsese Velikého.
Příběh čestného a spravedlivého soudce Pasera a půvabné lékařky Neferet se odehrává v neklidné době počínajícího spiknutí proti faraónovi, v časech zločinů a lží, zdánlivě nepřejících lásce a morální čistotě. Autor opět využil svých archeologických znalostí a mimořádných schopností přiblížit čtenářům historii Egypta natolik, aby se sami cítili účastníky dějů v barvitých obrazech egyptského starověku.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie
Knihy > ANTIKVARIÁT

Cena: 100,00 Kč


Z lásky k ostrovu Philae ant.

Z lásky k ostrovu Philae ant.

Jacq Christian

Stav: Jako nová

Historický román, odehrávající se v 6. stol. n. l. v Egyptě, vypovídá o střetu křesťanství a pohanství.
Již téměř dvě stě let v Egyptě jako součásti byzantské říše je státním náboženstvím křesťanství. Pouze v jižní provincii na ostrově Philae uprostřed Nilu nedaleko města Elefantiny žije posledních padesát mužů a žen, kteří se nikdy nevzdali víry svých předků a stále uctívají dávné bohy v pohanském chrámu. V čele společenství stojí krásná a ušlechtilá představená Isis a její manžel Sabni, původně kněz nízkého původu, po smrti doyena zastávající funkci superiora. I když jsou stoupenci tradičního náboženství pod částečnou ochranou umírněného biskupa Teodora, duchovního vůdce a zároveň správce provincie, přítele Sabniho z dětství, musí charizmatická dvojice čelit neustálému ohrožení, které se vyhrotí příchodem prefekta a jeho elitního vojska do Elefantiny. Navzdory snaze obou stran konfliktu vyhnout se násilí a přímé konfrontaci jsou okolnosti silnější, a tak se zdá tragický konec neodvratný.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie
Knihy > ANTIKVARIÁT

Cena: 80,00 Kč


Zákon pouště ant.

Zákon pouště ant.

Jacq Christian

Stav: Jako nová

Román, který je 2. částí trilogie Egyptský soudce, vypráví příběh soudce Pasera a krásné lékařky Neferet.

Zachycuje spiknutí proti Ramsesu Velikému, sérii vražd i nerovný boj spravedlnosti se lží, podlostí a intrikami. Soudce Paser je uvržen do vězení a spiklenci jsou přesvědčeni, že nevydrží kruté podmínky. Zachrání ho veliká láska jeho novomanželky i odvaha přítele. Čtenář sleduje vzrušující pátrání po zločincích a boj proti zlu ve všech jeho podobách. Zároveň objevuje množství aspektů každodenního života ve starém Egyptě, zejména v oblasti práva a medicíny, s nimiž nás autor seznamuje na základě svých bohatých zkušeností egyptologa.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie
Knihy > ANTIKVARIÁT

Cena: 100,00 KčRSS

Copyright © 2018 Wales Webové stránky: NETservis s.r.o.